Vyhledávání

Kontakt

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ TOMÁŠ KADLEČEK

Praha 10

+420 602 367 140

t.kadlecek@seznam.cz

PÉČE O STROMY

Provádíme:

- Posouzení vitality, poškození a zdravotního stavu dřevin

- Kompletní prořezávku stromů - zdravotní řez, redukční řez, bezpečnostní řez...

- Instalaci bezpečnostních vazeb - zajištění kodominantních a tlakových větvení

(používáme nepředepjaté vazby ARCO, ARCO+, BOA a předepjaté vázání pomocí ocelových lan)

- Kácení pomocí horolezecké techniky 

- Frézování pařezů

- Štěpkování větví

- Odvoz a likvidaci dřevní hmoty 

- Výsadbu stromů a keřů